Reklamačný poriadok

 

Nedodanie kupónu

V prípade, že Vám kupón nebol doručený, môžete si ho stiahnuť po prihlásení sa do Vášho účtu. Prihlasovacie údaje nájdete v správe, ktorá Vám bola doručená na Váš e-mail pre registrácií, resp. dokončení nákupu. Ak sa kupón nebude nachádzať ani vo Vašom účte, je nutné zaslať nám správu na adresu info@akcie-zlavy.sk s číslom objednávky a priloženým dokladom o úhrade.

Ak kupón obsahuje podmienky iné ako boli uvedené v ponuke alebo bude mať kupón iné vady, môžete túto skutočnosť reklamovať. Reklamáciu je nutné uplatniť písomne e-mailom na adresu info@akcie-zlavy.sk

Zatvorenie prevádzky

V prípade, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ukončí svoju prevádzku pred uskutočnením Vášho pobytu v dobe platnosti Vášho kupónu, bude Vám vrátená plná suma, ktorú ste uhradili za Váš pobyt. Takúto skutočnosť je nutné reklamovať písomne na adrese info@akcie-zlavy.sk spolu s priloženým kódom kupónu a číslom účtu, na ktorý má byť čiastka vrátená.

Nemožnosť absolvovania pobytu z dôvodu plnej obsadenosti

V prípade, že Vami zakúpený pobyt nie je možné absolvovať v žiadnom termíne v dobe platnosti kupónu z dôvodu plnej obsadenosti zariadenia, máte možnosť požiadať o vrátenie peňazí alebo o možnosť absolvovať pobyt v náhradnom termíne(toto je platné len v prípade, že prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia súhlasí s možnosťou náhradného termínu). Požiadať o vrátenie peňazí, resp. o možnosť absolvovať pobyt v náhradnom termíne je nutné písomne na adrese info@akcie-zlavy.sk spolu s uvedeným kódom kupónu, kópiou žiadosti a rezerváciu termínu s odpoveďou ubytovacieho zariadenia a prípadným uvedením náhradného termínu. Podmienkou pre uplatnenie tejto reklamácie je doloženie, že žiadosť o rezerváciu pobytu bola uskutočnená najneskôr v prvý deň začatia platnosti kupónu.

Nedodanie služby, resp. nespokojnosť s poskytnutými službami

V prvom rade Vám odporúčame obrátiť sa na poskytovateľa služby, nakoľko práve on Vám dokáže pomôcť najlepšie, keďže o službe vie najviac. Kontakt na poskytovateľa nájdete v informáciách o danej ponuke. V prípade, že Vaša reklamácia nebude vybavená, zašlite nám kópiu reklamácie, resp. postup reklamácie priamo na mieste na e-mail info@akcie-zlavy.sk. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vyriešiť v čo najkratšom čase k Vašej spokojnosti. V prípade kladného vybavenia Vašej reklamácie Vám bude reklamovaná služba, resp. jej pomerná časť vrátená na Váš účet formou pripísania bodov v hodnote rovnajúcej sa hodnote vyreklamovanej služby, resp. jej pomernej časti.