Podmienky použitia

  Všetky texty, obrázky a ďalšie materiály umiestnené na stránke www.ZlavyNaPobyty.sk , ktorú prevádzkuje Andrej Petráš (IČO: 46647031), sú chránené autorským zákonom a rovnako môžu byť chránené autorskými právami tretích osôb, prípadne registrovanými obchodnými známkami.

  Obsah stránky www.ZlavyNaPobyty.sk ako aj jeho časť nesmie byť kopírovaný a zverejnený v akejkoľvek podobe bez písomného súhlasu Andreja Petráša (IČO: 46647031) a iného dotknutého majiteľa autorských práv.

  Andrej Petráš (IČO: 46647031) nenesie zodpovednosť za obsah uverejnený na stránke www.ZlavyNaPobyty.sk . Nakoľko sa vo väčšine jedná o prebrané informácie od tretích strán, môžu sa objaviť typografické chyby, technické, vecná a iné nepresnosti. Rovnako nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím informácií zo stránky www.ZlavyNaPobyty.sk ako aj akýchkoľvek iných odkazovaných internetových stránok.

  Andrej Petráš (IČO: 46647031) si vyhradzuje právo zmeny, vylepšenia a akejkoľvek úpravy obsahu bez predchádzajúceho upozornenia.